هوا بهتر نشود، احتمال تعطیلی وجود دارد.

خبر های تکمیلی در همین پست اعلام می گردد.

در روزهای آتی چنانچه با افزایش غلظت آلودگی هوا مواجه شویم، بار دیگر کمتیه اضطرار تشکیل خواهد شد و در خصوص تعطیلی های احتمالی تصمیم گیری می شود.در صورت لازم تدابیر دیگری از جمله تعطیلی احتمالی نیز اتخاذ و اطلاع‌رسانی می شود.

این روزها اگر میزان غلظت آلاینده ها افزایش داشته باشد مجبور هستیم تعطیل کنیم اما امیدواریم با اقداماتی که صورت می گیرد به آن حد نرسد. چنانچه میزان آلودگی شدت پیدا کند و سلامت مردم در خطر باشد حتما تعطیلی نیز در دستور کار کمیته قرار خواهد گرفت. http://www.takfars.ir/خرشانسن دیگگگگگگگگگگگگگگگگگگگه............